Utställning: Slussens Sorg av Anna-Karin Granberg

”Det fanns ett Slussen som inte alla kände till. När jag gick runt där med min kamera fann jag korridorer, passager, trappor som ledde till övre nivåer med nischer bredvid biltrafiken. Där såg jag spår av liv och av överlevnad, tomma blisterkartor, donkenskräp, glömda kläder. Jag var ingen urban explorer, öppnade aldrig några dörrar, bara gick omkring. Ibland kändes det som om jag var i de osynligas kyrka.”

Fotoutställning som visar ett Slussen på väg att försvinna. Bitterljuvt konstnärligt dokument med text och foton av Anna-Karin Granberg.